กำหนดฌาปนกิจศพคุณแม่ถาวร รอดภัย มารดา ของนายศักดา รอดภัย ครูโรงเรียนบ้านเขาติง

           ด้วย คุณแม่ถาวร รอดภัย มารดาของนายศักดา รอดภัย ครูโรงเรียนบ้านเขาติง ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 กำหนดบำเพ็ญกุศลศพ ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2560 และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

         จึงขอกราบเรียนเชิญมายังญาติมิตรและท่านที่เคารพนับถือเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

About นางสาวอัมภวัน หมาดหวัง โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน/โรงเรียนบ้านเขาติง