ค่ายนักเรียนแกนนำ “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

นายระนิต  ณ  พัทลุง  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานในการจัดค่ายนักเรียนแกนนำ "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"  เพื่อเป็นวัคซีนป้องกันปัญหา การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน  ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ ๕ คน ครูผู้ควบคุมโรงเรียนละ ๑ คน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน  ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓  กันยายน ๒๕๖๐  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ๑
3471_resize 3472_resize 3474_resize 3475_resize 3476_resize 3479_resize 3480_resize 3481_resize 3483_resize 3484_resize 3485_resize 3486_resize 3488_resize 3489_resize 3491_resize 3493_resize 3494_resize

kornkanok

About kornkanok