ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประกาศ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  67  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  คลิก 1-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  คลิก 2-คณะกรรมการตัดสิน-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ1 

ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1

About ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1