ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1ประกาศผลสอบธุรการ

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล