การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2560  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  075-218-440 

kornkanok

About kornkanok