ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560

นายชูชาติ  ทรัพย์มาก และคณะทำงาน  มาติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าประชุมรับการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  โดยพร้อมเพรียงกัน โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี  สพป.ตรัง เขต ๑  
IMG_7825_resize IMG_7827_resize IMG_7830_resize IMG_7832_resize IMG_7836_resize IMG_7837_resize IMG_7839_resize IMG_7840_resize IMG_7841_resize IMG_7843_resize IMG_7844_resize IMG_7845_resize IMG_7848_resize IMG_7849_resize IMG_7850_resize IMG_7851_resize IMG_7852_resize IMG_7853_resize

kornkanok

About kornkanok