โรงเรียนอนุบาลตรังร่วมกิจกรรมเทศกาลอาหารอร่อย หมูย่างและขนมเค็กเมืองตรัง ปี 2560

พล.โท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อย
หมูย่างและขนมเค็ก เมืองตรัง ปี พ.ศ. 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมือง
จ.ตรัง ในงานนี้โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษานำคณะนักเรียนทุกระดับชั้น
วงโยธวาทิต และชุดการแสดง ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยหอการค้า จ.ตรัง ร่วมด้วยส่วนราชการ
พ่อค้าและประชาชนทุกภาคส่วน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560

>ชมภาพพิิธีเปิดเทศกาลอาหารอร่อยตรัง60ทั้งหมดที่นี่<
>ชมภาพชุดการแสดงทศกาลอาหารอร่อยทั้งหมดที่นี่<
>ชมภาพดรัมเมเยอร์เทศกาลอาหารอร่อยทั้งหมดที่นี่<
>ภาพขบวนพาเหรดเทศกาลอาหารอร่อยทั้งหมดที่นี่<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_5563 IMG_55660 IMG_5546 IMG_5551 IMG_5555 IMG_5566 IMG_5583 IMG_5585 IMG_5587 IMG_5590 IMG_5593 IMG_5594 IMG_5615 IMG_5620 IMG_5621 IMG_5639 IMG_5641 IMG_5649 IMG_5651 IMG_5674 IMG_5676 IMG_5679 IMG_5682 IMG_5688 IMG_5699 IMG_5700 IMG_5701 IMG_5706 IMG_5707
IMG_5312 IMG_5313 IMG_5314 IMG_5315 IMG_5316 IMG_5317IMG_5224 IMG_5225 IMG_5226 IMG_5227 IMG_5228 IMG_5229 IMG_5230 IMG_5231 IMG_5232 IMG_5233 IMG_5234 IMG_5235 IMG_5236 IMG_5237 IMG_5238 IMG_5239 IMG_5240 IMG_5241 IMG_5243 IMG_5244 IMG_5245 IMG_5246 IMG_5247 IMG_5248 IMG_5249 IMG_5250 IMG_5252 IMG_5299 IMG_5301 IMG_5302 IMG_5303 IMG_5304 IMG_5305 IMG_5306 IMG_5307 IMG_5308IMG_5290 IMG_5291 IMG_5292 IMG_5295 IMG_5297 IMG_5325 IMG_5326 IMG_5327 IMG_5328 IMG_5329 IMG_5330 IMG_5331 IMG_5332 IMG_5333 IMG_5334 IMG_5335 IMG_5336 IMG_5337 IMG_5338 IMG_5339 IMG_5341 IMG_5342 IMG_5343 IMG_5344 IMG_5345 IMG_5346 IMG_5347 IMG_5350 IMG_5351 IMG_5352 IMG_5353 IMG_5354 IMG_5357 IMG_5359 IMG_5360 IMG_5361 IMG_5366 IMG_5367 IMG_5368 IMG_5369 IMG_5371 IMG_5373 IMG_5374 IMG_5375 IMG_5376 IMG_5379 IMG_5380 IMG_5381 IMG_5382 IMG_5383 IMG_5384 IMG_5385 IMG_5387 IMG_5392 IMG_5396 IMG_5397 IMG_5398 IMG_5405IMG_5362 IMG_5363 IMG_5364IMG_5349 IMG_5355 IMG_5495 IMG_5496 IMG_5532 IMG_5534 IMG_5536 IMG_5537 IMG_5538 IMG_5539 IMG_5710 IMG_5712 IMG_5721 IMG_5722 IMG_5725 IMG_5727 IMG_5730 IMG_5731 IMG_5733 IMG_5744 IMG_5745 IMG_5748

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง