โรงเรียนอนุบาลตรังโครงการศึกษาดูงานและมุทิตาจิตคณะผู้บริหาร อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 2560

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ต้อนรับคณะผู้บริหารจากอำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง ตามโครงการศึกษาดูงานและมุทิตาจิต ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
>>คลิกชมภาพศึกษาดูงานและมุทิตาจิตฯทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_5126 IMG_5137
IMG_5133 IMG_5049
IMG_5051 IMG_5053
IMG_5056 IMG_5079
IMG_5084 IMG_5085
IMG_5095 IMG_5096
IMG_5097 IMG_5098
IMG_5099 IMG_5100
IMG_5101 IMG_5102
IMG_5103 IMG_5104
IMG_5105 IMG_5106
IMG_5107 IMG_5108
IMG_5110 IMG_5114
IMG_5115 IMG_5117
IMG_5119 IMG_5120
IMG_5121 IMG_5136
IMG_5140 IMG_5147
IMG_5154 IMG_5158
IMG_5159 IMG_5165
IMG_5166 IMG_5167
IMG_5168 IMG_5022

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง