โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลสงขลา World Class Standard School เพื่อเตรียมรับการประเมิน OBEC QA

นายศิลปชัย ผลกล้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ให้การต้อนรับและดำเนินการบรรยายพิเศษเกี่ยว
กับการรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ระดับ OBEC QA ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนอนุบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

>>ชมภาพประชุมเตรียมการศึกษาดูงานทั้งหมดที่นี่<<
>>ชมภาพคณะครูเดินทางศึกษาดูงานทั้งหมดที่นี่<<
>ชมภาพผู้บริหารครูอนุบาลสงขลาต้อนรับทั้งหมดที่นี่<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_4882 IMG_4883
IMG_4854 IMG_4659 IMG_4660 IMG_4662 IMG_4663
IMG_4664 IMG_4665
IMG_4667 IMG_4669
IMG_4670 IMG_4673
IMG_4675 IMG_4677
IMG_4678 IMG_4680
IMG_4682 IMG_4683
IMG_4684 IMG_4691
IMG_4692 IMG_4693
IMG_4694 IMG_4695
IMG_4696 IMG_4698
IMG_4699 IMG_4700
IMG_4701 IMG_4702
IMG_4705 IMG_4706 IMG_4709 IMG_4710 IMG_4711
IMG_4712 IMG_4713
IMG_4715 IMG_4716
IMG_4718 IMG_4725
IMG_4726 IMG_4728
IMG_4731 IMG_4747
IMG_4749 IMG_4750
IMG_4751 IMG_4752
IMG_4753 IMG_4754
IMG_4756 IMG_4758
IMG_4759 IMG_4760
IMG_4766 IMG_4768
IMG_4769 IMG_4770
IMG_4772 IMG_4774
IMG_4775 IMG_4800
IMG_4825 IMG_4826
IMG_4830 IMG_4831
IMG_4832 IMG_4833
IMG_4834 IMG_4835
IMG_4836 IMG_4840
IMG_4841 IMG_4843
IMG_4844 IMG_4854
IMG_4857 IMG_4860
IMG_4861 IMG_4864
IMG_4865 IMG_4866
IMG_4867 IMG_4877
IMG_4884 IMG_4885
IMG_4887 IMG_4888
IMG_4889 IMG_4891
IMG_4898 IMG_4899
IMG_4902 IMG_4904
IMG_4906 IMG_4908
IMG_4909 IMG_4910
IMG_4911 IMG_4914
IMG_4915 IMG_4916
IMG_4919 IMG_4920
IMG_4921 IMG_4922
IMG_4924 IMG_4925
IMG_4927 IMG_4931
IMG_4932 IMG_4933
IMG_4934 IMG_4937
IMG_4938 IMG_4939
IMG_4940 IMG_4941
IMG_4942 IMG_4944
IMG_4945 IMG_4949
IMG_4950 IMG_4951
IMG_4953 IMG_4955
IMG_4956 IMG_4957
IMG_4959 IMG_4960
IMG_4963 IMG_4967
IMG_4969 IMG_4971
IMG_4974 IMG_4975
IMG_4978 IMG_4979
IMG_4980 IMG_4981
IMG_4982 IMG_4984
IMG_4986 IMG_4991
IMG_4992 IMG_5003
IMG_5004 IMG_5005
IMG_5006 IMG_5011
IMG_5012 IMG_5014
IMG_5016 IMG_4626
IMG_4627 IMG_4628
IMG_4631 IMG_4633
IMG_4609 IMG_4610
IMG_4611 IMG_4612
IMG_4613 IMG_4614
IMG_4615 IMG_4616
IMG_4617 IMG_4619
IMG_4620 IMG_4622
IMG_4623 IMG_4624
IMG_4625 IMG_4635
IMG_4637 IMG_4638
IMG_4639 IMG_4642
IMG_4646 IMG_4648
IMG_4649 IMG_4650
IMG_4651 IMG_4652

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง