งานมุทิตาจิตกลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว ประจำปี 2560

โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว ประจำปี 2560 เพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพัน  และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในที่ 7 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน  มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0328 มุทิตาจิตมุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0267 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0318 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0259 21369277_1491049714284782_595434719693508515_n โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว 367767 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0086 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0226 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0220 21463040_1491035624286191_1289687739154958710_n DSC_0198 DSC_0426 DSC_0424 DSC_0435 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0043 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0079 DSC_0063 DSC_0061 DSC_0058 DSC_0053 DSC_0049 DSC_0048 มุทิตาจิต กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0369 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0046 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0363 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0359 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0357 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0353 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0352 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0088 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0182 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0322 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0324 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0334 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0046 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0047 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0050 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0055 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0060 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0071 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0045 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0029 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0028 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0022 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0006 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0474 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0113 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0119 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0157 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0185 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0200 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0203 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0109 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0105 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0099 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0095 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0040 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0025มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0034 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0026 มุทิตาจิต_๑๗๐๙๐๘_0038

About นางสาวอัมภวัน หมาดหวัง โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน/โรงเรียนบ้านเขาติง