ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังประกาศ 38 ค.(2)

ใบสมัครใบสมัครคัดเลือก

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล