โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมงานแสดงศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มภาคที่ 4 (ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผอ.สำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดง
ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลกลุ่ม ภาคที่4 (ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2560 World Class Standard
School Simposium 60 ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช
 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560
>>ชมภาพคณะครูนักเรียนร่วมเดินทางฯทั้งหมดที่นี่<<
 
>>ชมภาพวันที่1งานWCSS. Simposiumทั้งหมดที่นี่<<

>>ชมภาพวันที่2งานWCSS. Simposiumทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_4089 IMG_4016
 IMG_4079 IMG_3743
IMG_3745 IMG_3750
IMG_3752 IMG_3757
IMG_3764 IMG_3767
IMG_3769 IMG_3770
IMG_3772 IMG_3774
IMG_3775 IMG_3776
IMG_3783 IMG_3784
IMG_3785 IMG_3788
IMG_3790 IMG_3792
IMG_3793 IMG_3794

IMG_3798 IMG_3799 IMG_3800
IMG_3802IMG_3796
IMG_3803 IMG_3805
IMG_3811 IMG_3818
IMG_3828 IMG_3830
IMG_3838 IMG_3841
IMG_3846 IMG_3847
IMG_3852 IMG_3855
IMG_3856 IMG_3858
IMG_3860 IMG_3862
IMG_3866 IMG_3868
IMG_3881 IMG_3883
IMG_3886 IMG_3913
IMG_3918 IMG_3920
IMG_3926 IMG_3927
IMG_3929 IMG_3935
IMG_3940 IMG_3947
IMG_3948 IMG_3956
IMG_3958 IMG_3963
IMG_3964 IMG_3969
IMG_4329 IMG_4330 IMG_4333 IMG_4336 IMG_4337 IMG_4340 IMG_4342 IMG_4354 IMG_4355 IMG_4356 IMG_4359 IMG_4360 IMG_4361 IMG_4362 IMG_4364 IMG_4366 IMG_4367 IMG_4368 IMG_4370 IMG_4372 IMG_4373 IMG_4377 IMG_4378 IMG_4379 IMG_4383 IMG_4385 IMG_4387 IMG_4392 IMG_4394 IMG_4395 IMG_4398 IMG_4399 IMG_4400 IMG_4404 IMG_4405 IMG_4410 IMG_4412 IMG_4413 IMG_4415 IMG_4416 IMG_4417 IMG_4418 IMG_4419 IMG_4420 IMG_4421 IMG_4423 IMG_4440 IMG_4443 IMG_4444 IMG_4445 IMG_4449 IMG_4450 IMG_4454 IMG_4456 IMG_4459 IMG_4462 IMG_4469 IMG_4471 IMG_4473 IMG_4474 IMG_4476 IMG_4479 IMG_4480 IMG_4493 IMG_4495 IMG_4496 IMG_4498 IMG_4500 IMG_4501 IMG_4503 IMG_4504 IMG_4512 IMG_4513 IMG_4515 IMG_4516 IMG_4520 IMG_4521 IMG_4522 IMG_4535 IMG_4536 IMG_4537 IMG_4538 IMG_4539 IMG_4546 IMG_4547

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง