โรงเรียนอนุบาลตรังการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

นางสาวผุสดี บ่นหา ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการจัดการสอบ โครงการประเมิน
และพัฒนาสู่ความเป็น เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปี 2560 ณ สนามสอบโรงเรียน
อนุบาลตรัง วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 
>>คลิกชมภาพการสอบประเมินTEDETทั้งหมดที่นี้<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_3641 IMG_3668
IMG_3643 IMG_3646
IMG_3657 IMG_3661
IMG_3663 IMG_3664
IMG_3669 IMG_3670
IMG_3673 IMG_3676
IMG_3677 IMG_3678
IMG_3679 IMG_3680
IMG_3681 IMG_3682
IMG_3683 IMG_3684
IMG_3685 IMG_3686
IMG_3689 IMG_3692
IMG_3693 IMG_3694
IMG_3695 IMG_3696
IMG_3697 IMG_3698
IMG_3700 IMG_3701
IMG_3702 IMG_3703
IMG_3705 IMG_3706
IMG_3707 IMG_3709
IMG_3711 IMG_3713
IMG_3714 IMG_3716
IMG_3717 IMG_3719
IMG_3720 IMG_3721
IMG_3722 IMG_3720 IMG_3721 IMG_3722 IMG_3724
IMG_3738 IMG_3741

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง