การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560

ให้กลุ่มโรงเรียน ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ – สกุล นักเรียน และครูผู้ฝึกสอนงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ทุกกิจกรรม ให้ถูกต้อง  และการแข่งขันขับร้องเพลง ประเภทเดี่ยว (ระดับชั้น ป.1 – ป.6 )ทุกรายการ ให้ส่งตัวแทนได้ กลุ่มโรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น โดยให้แก้ไขข้อมูลในระบบภายในวันที่  5 กันยายน 2560 (ภายในเวลา 09.00 น. – 12.00 น.)

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น