ด่วนที่สุด เรื่อง การประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยชั้นป.1-6 และชั้นม.1-3

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบส่งรายงานการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย
ชั้นป.1-6 และชั้นม.1-3 ให้สพป.ตรัง เขต 1 โดยด่วนด้วยน่ะค่ะ
(หากโรงเรียนส่งสวนทางมาแล้ว ก็ขออภัยด้วยค่ะ)
รายชื่อโรงเรียน

About นางเพ็ญศรี ลำยอง กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน