ติดตามการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุวิทย์  ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review:AAR) ตามคำสั่ง สพป.ตรัง เขต ๑ 532/2559  เพื่อประเมินผลในการทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ในทุกด้านเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยื่น  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 
IMG_7800_resize IMG_7801_resize IMG_7802_resize IMG_7803_resize IMG_7805_resize IMG_7806_resize IMG_7807_resize IMG_7808_resize IMG_7809_resize IMG_7811_resize

kornkanok

About kornkanok