โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล (World Class Standard School)

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) โดยมีนาย
ศิลปชัย
 ผลกล้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
>>ลิกชมภาพการอบรมเชิงปฎิบัติการฯทั้งหมดที่นี่
<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_2251 IMG_2250
IMG_2174 IMG_2175
IMG_2226 IMG_2227
IMG_2228 IMG_2230
IMG_2181 IMG_2182
IMG_2183 IMG_2184
IMG_2186 IMG_2187
IMG_2188 IMG_2189
IMG_2190 IMG_2191
IMG_2192 IMG_2193
IMG_2194 IMG_2195
IMG_2196 IMG_2197
IMG_2198 IMG_2199
IMG_2200 IMG_2202
IMG_2203 IMG_2205
IMG_2206 IMG_2207
IMG_2208 IMG_2209
IMG_2210 IMG_2211
IMG_2212 IMG_2213
IMG_2214 IMG_2215
IMG_2216 IMG_2218
IMG_2225 IMG_2232
IMG_2235 IMG_2236
IMG_2237 IMG_2242
IMG_2245 IMG_2246
IMG_2247 IMG_2250
IMG_2252 IMG_2253
IMG_2255 IMG_2256
IMG_2257 IMG_2258
IMG_2259 IMG_2263
IMG_2265 IMG_2266
IMG_2268 IMG_2270
IMG_2274 IMG_2275
IMG_2276 IMG_2277
IMG_2280 IMG_2281
IMG_2282 IMG_2283
IMG_2287 IMG_2288
IMG_2289 IMG_2290
IMG_2291 IMG_2294

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง