โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง

กลุ่มโรงเรียนยทับเที่ยง ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง เพื่อหาผู้ชนะเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง
และโรงเรียนวัดควนวิเศษ อ.เมือง จ.ตรัง วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
>>ลิกชมภาพการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งหมดที่นี่
<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

36 42
43 58
59 63
65 68
72 73
75 77
79 98
100 101
102 104
105 107
108 109
117 124
125 127
128 130
141 IMG_2023
IMG_2036 IMG_2040
IMG_2047 IMG_2051
IMG_2053 IMG_2054
IMG_2062 IMG_2067
IMG_2075 IMG_2077
IMG_2078 IMG_2086
IMG_2087 IMG_2088
IMG_2090 IMG_2104
IMG_2105 IMG_2106
IMG_2108 IMG_2113
IMG_2115 IMG_2123
IMG_2131 IMG_2133
IMG_2142 IMG_2144
IMG_2145 IMG_2155
IMG_2156 1
4 8
11 32
33 34
39 40
45 68

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง