โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมครูคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ปีการศึกษา 2560

นายภิญโญ ยอดทอง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 นาโต๊ะหมิง ประธานกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ประธานใน
การดำเนินการประชุมครูคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
>>ลิกชมภาพประชุมครูคณะกรรมการทั้งหมดที่นี่
<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_1949 IMG_1894
IMG_1877 IMG_1882 IMG_1884 IMG_1885 IMG_1886 IMG_1887 IMG_1891 IMG_1892 IMG_1893 IMG_1896 IMG_1897 IMG_1898 IMG_1899 IMG_1900 IMG_1901 IMG_1902 IMG_1903 IMG_1904 IMG_1905 IMG_1906 IMG_1907 IMG_1908 IMG_1909 IMG_1910 IMG_1911 IMG_1912 IMG_1913 IMG_1915 IMG_1917 IMG_1921 IMG_1922 IMG_1923 IMG_1924 IMG_1925 IMG_1926 IMG_1927 IMG_1928 IMG_1929 IMG_1930 IMG_1931 IMG_1932 IMG_1933 IMG_1934 IMG_1935 IMG_1936 IMG_1937 IMG_1938 IMG_1939 IMG_1940 IMG_1941 IMG_1942 IMG_1946 IMG_1947 IMG_1948 IMG_1949 IMG_1950 IMG_1951 IMG_1952 IMG_1953 IMG_1954 IMG_1955 IMG_1956 IMG_1957 IMG_1958 IMG_1959 IMG_1960 IMG_1962 IMG_1963 IMG_1964 IMG_1965 IMG_1967 IMG_1968 IMG_1969 IMG_1970 IMG_1972 IMG_1973 IMG_1975 IMG_1976 IMG_1977 IMG_1978 IMG_1979 IMG_1980 IMG_1981 IMG_1982 IMG_1983 IMG_1984 IMG_1985 IMG_1986 IMG_1987 IMG_1988 IMG_1989 IMG_1990 IMG_1991 IMG_1993_2 IMG_1998 IMG_2000 IMG_2002 IMG_2003 IMG_2004 IMG_2005 IMG_2015 IMG_2016 IMG_2017 IMG_2018

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง