การส่งข้อมูลนักเรียนแข่งขันกิจกรรมซูโดกุ ป.1-ป.6

ให้กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มส่งข้อมูลนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รายการกิจกรรมซูโดกุ ป.1 – ป.6 ในระบบ จากเดิม 1 ทีม เพิ่มเป็น 2 ทีม (ส่ง สพป.ตรัง เขต 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น)

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น