ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1พี่เลี้ยงเด็กพิการ

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล