ปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สพฐ.ได้ปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดังแนบ เกณฑ์การแข่งขันสุขศึกษา

หมายเหตุ  ให้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันคีตะมวยไทย กลุ่มโรงเรียนละ 1 ทีม และทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย)กลุ่มโรงเรียนละ 1 ทีม

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น