โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

ประกาศ

About กาญจนา กาลสงค์