โรงเรียนบ้านบกหักตกลงราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ห้องสมุด 1 หลัง ห้องน้ำ 2 หลัง

ปร.4ระบบไฟฟ้า

ปร.5ระบบไฟฟ้า

ปร.6ระบบไฟฟ้า

ปปช.01

About โรงเรียนบ้านโคกรัก หาดสำราญ