โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ปี 2560

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนทุกช่วงชั้นร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
ประจำปี 2560 ณ บริเวณอาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 

>>ไฟล์ที่1คลิกชมภาพพิธีถวายพระพร12สิงหามหาราชินีที่นี่<<
>>ไฟล์ที่2คลิกชมภาพพิธีถวายพระพร12สิงหามหาราชินีที่นี่<<
>>ไฟล์ที่3คลิกชมภาพพิธีถวายพระพร12สิงหามหาราชินีที่นี่<<
>>ฟล์ที่4คลิกชมภาพพิธีถวายพระพร12สิงหามหาราชินีที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

0000000 0000000000
0000000 0
2 00000000
DSC_0263 DSC_0264
DSC_0265 DSC_0266
DSC_0267 DSC_0268
DSC_0269 DSC_0270
DSC_0271 DSC_0272
DSC_0273 DSC_0274
DSC_0276 DSC_0277
5 21
23 24
33 34
40 42
43 44
45 47
48 49
50 51
53 54
55 56
57 58
60 62
64 65
66 67
68 69
IMG_0001 IMG_0002
IMG_0004 IMG_0008
IMG_0012 IMG_0018
IMG_0021 IMG_0024
IMG_0025 IMG_0026
IMG_0035 IMG_0046
IMG_0045 IMG_0043
IMG_0060 IMG_0067
IMG_0063 IMG_0066
IMG_0071 IMG_0073
IMG_0076 IMG_0077
IMG_0078 IMG_0080
IMG_0082 IMG_0084
IMG_0085 IMG_0087
IMG_0088 IMG_0090
IMG_0092 IMG_0095
DSC_0263 DSC_0264
DSC_0265 DSC_0266
DSC_0267 DSC_0268
DSC_0269 DSC_0270
DSC_0271 DSC_0275
DSC_0276 DSC_0277
DSC_0278 DSC_0279
DSC_0280 DSC_0281
DSC_0282 DSC_0283
DSC_0284 DSC_0285
DSC_0286 DSC_0287
DSC_0288 DSC_0289
DSC_0295 DSC_0296
DSC_0297 DSC_0298
DSC_0300 DSC_0301
DSC_0302 DSC_0303
DSC_0304 DSC_0305
DSC_0306 DSC_0307
DSC_0308 DSC_0309
DSC_0311 DSC_0316
DSC_0318 DSC_0322
DSC_0324 DSC_0326
DSC_0333 DSC_0335
DSC_0336 DSC_0337
DSC_0338 DSC_0339
DSC_0340 DSC_0341
DSC_0342 DSC_0343
DSC_0344 DSC_0345
DSC_0346 DSC_0347
DSC_0348 DSC_0349
DSC_0350 DSC_0351
DSC_0353 DSC_0354
DSC_0355 DSC_0356
DSC_0357 DSC_0358
DSC_0359 DSC_0360
DSC_0361 DSC_0362
DSC_0363 DSC_0367
DSC_0368 DSC_0369
DSC_0370 DSC_0372
DSC_0402 DSC_0403
DSC_0405 DSC_0407
DSC_0408 DSC_0409
DSC_0410 DSC_0411
DSC_0413 DSC_0414
DSC_0423 DSC_0425
DSC_0426 DSC_0429
DSC_0430 DSC_0431
DSC_0432 DSC_0436
DSC_0437 DSC_0438
DSC_0439 DSC_0440
DSC_0441 DSC_0442
DSC_0443 DSC_0444
DSC_0445 DSC_0446
DSC_0447 DSC_0448
DSC_0449 DSC_0450
DSC_0454 DSC_0455
DSC_0456 DSC_0458
DSC_0459 DSC_0460
DSC_0461 DSC_0462
DSC_0479 DSC_0480
DSC_0481 DSC_0482
DSC_0483 DSC_0484
DSC_0485 DSC_0486
DSC_0490 DSC_0491
DSC_0495 DSC_0496
DSC_0498 DSC_0502
DSC_0503 DSC_0504
DSC_0505 DSC_0507
DSC_0508 DSC_0556
DSC_0557 DSC_0560
DSC_0566 DSC_0571
DSC_0572 DSC_0575
DSC_0576 DSC_0577
DSC_0579 DSC_0580
DSC_0581 DSC_0582
DSC_0585 DSC_0590
DSC_0593 DSC_0596
DSC_0597 DSC_0601
DSC_0603 DSC_0604
DSC_0605 DSC_0606
DSC_0608 DSC_0613
DSC_0614 DSC_0618
DSC_0619 DSC_0623
DSC_0624 DSC_0626
DSC_0628 DSC_0630
DSC_0631 DSC_0632
DSC_0633 DSC_0640
DSC_0641 DSC_0645
DSC_0646 DSC_0648
DSC_0650 DSC_0651
DSC_0661 DSC_0662
DSC_0663 DSC_0668
DSC_0669 DSC_0673
 DSC_0674 IMG_0734
IMG_0728 IMG_0729 IMG_0730
IMG_0731 IMG_0732 IMG_0733
IMG_0032 IMG_0033 IMG_0034
IMG_0041 IMG_0042 IMG_0053
IMG_0068 IMG_0091 IMG_0165
IMG_0175 IMG_0176 IMG_0247
IMG_0248 IMG_0249 IMG_0250
IMG_0251 IMG_0252 IMG_0253
IMG_0265 IMG_0267 IMG_0276
IMG_0277 IMG_0278 IMG_0279
IMG_0280 IMG_0281 IMG_0282
IMG_0283 IMG_0284 IMG_0293
IMG_0346 IMG_0347 IMG_0352
IMG_0354 IMG_0355 IMG_0356
IMG_0361 IMG_0363 IMG_0364
IMG_0365 IMG_0366 IMG_0370

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง