โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ปี 2560

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จ.ตรัง NBT Trang 12 สิงหาคม 2560 
>>คลิกชมภาพถวายพระพร12สิงหามหาราชินีที่นี<<
>>คลิกชมวิดีโอถวายพระพร12สิงหามหาราชินีที่นี<<

IMG_7787 IMG_7788 IMG_7789 IMG_7790 IMG_7791 IMG_7792
IMG_7745 IMG_7749 IMG_7750 IMG_7751 IMG_7752 IMG_7754 IMG_7756 IMG_7760 IMG_7762 IMG_7764 IMG_7765 IMG_7766 IMG_7767 IMG_7768 IMG_7769 IMG_7770 IMG_7771 IMG_7772 IMG_7773 IMG_7774 IMG_7775 IMG_7779 IMG_7780 IMG_7781 IMG_7782 IMG_7793 IMG_7799 IMG_7801 IMG_7803 IMG_7810
IMG_7846 IMG_7844 IMG_7850
IMG_7862 IMG_7863 IMG_7864 IMG_7865 IMG_7866 IMG_7867 IMG_7868 IMG_7869 IMG_7870 IMG_7871 IMG_7872 IMG_7874 IMG_7878 IMG_7879

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง