โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 
IMG_7693_resize IMG_7695_resize IMG_7696_resize IMG_7697_resize IMG_7698_resize IMG_7699_resize IMG_7700_resize IMG_7701_resize IMG_7702_resize IMG_7703_resize IMG_7704_resize IMG_7707_resize IMG_7708_resize IMG_7712_resize IMG_7713_resize IMG_7714_resize IMG_7715_resize IMG_7716_resize IMG_7717_resize IMG_7721_resize IMG_7722_resize IMG_7723_resize IMG_7726_resize IMG_7729_resize IMG_7730_resize

kornkanok

About kornkanok