กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านคลองลำปริง

     โรงเรียนบ้านคลองลำปริง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560   ณ เวทีรวมใจ บ้านคลองลำปริง.

โดยกิจกรรมที่จัดนั้นโรงเรียนได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม  และถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ" ด้วย นอกจากนี้คณะครู บุคลากร

นักเรียนได้ร่วมลงนามถวายพระพรด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ สำหรับในปีนี้แม่ตัวอย่างจาก

การคัดเลือกโดยคณะครูโรงเรียนบ้านคลองลำปริงคือ นางสาวสุภาพร สีดำ มารดาของเด็กชายภากร  อิ่มอ้วน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

IMG20170811103049_resizeIMG20170811103143_resize

 

 

 

IMG201708111044151111_resize

IMG20170811112024_resizeIMG20170811103058_resize

Reawadee Aiedjuy

About Reawadee Aiedjuy