การบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560

            นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัศดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วัศดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมาย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 

IMG_7706IMG_7708IMG_7730 IMG_7729 IMG_7726 IMG_7721IMG_7692 IMG_7696 IMG_7697 IMG_7698 IMG_7702 IMG_7713 IMG_7717 IMG_7723

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน