ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ฯ

ขอเชิญท่านและบุคลากรในโรงเรียน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยคณะสงฆ์หนใต้ ในวันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม  2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (การแต่งกายชุดขาว หรือชุดสุภาพ)

kornkanok

About kornkanok