โรงเรียนอนุบาลตรังการฉีดวัคซีนป้องโรคคอตีบและบาดทะยัก ปี 2560

 พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลตรัง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก แก่นักเรียน
ชั้น ป.1 และชั้น ป.6 ประจำปร 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 8 สิงหาคม 2560
>>คลิกชมภาพการฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบฯที่นี<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_1854 IMG_1855 IMG_1857 IMG_1860 IMG_1863 IMG_1866
IMG_1700 IMG_1703 IMG_1705 IMG_1708 IMG_1709 IMG_1710 IMG_1842 IMG_1850 IMG_1853 IMG_1699 IMG_1709 IMG_1720 IMG_1722 IMG_1724 IMG_1725 IMG_1726 IMG_1727 IMG_1729 IMG_1730 IMG_1732 IMG_1733 IMG_1734
IMG_1821 IMG_1823 IMG_1824 IMG_1825
IMG_1843 IMG_1844 IMG_1845
IMG_1846 IMG_1847 IMG_1848
IMG_1714 IMG_1716 IMG_1723 IMG_1724 IMG_1725 IMG_1726 IMG_1832 IMG_1833 IMG_1870 IMG_1872

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง