โรงเรียนอนุบาลตรังถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรชนะเลิศกีฬานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยกีฬากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ปี 2560

คณะครูระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรังร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาระดับชั้นปฐมวัย
ทุกคนที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาระดับชั้นปฐมวัย ในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง
ปี 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560)  วันที่ 8 สิงหาคม 2560
>>คลิกชมภาพแสดงความยินดีถ้วยรางวัลฯที่นี<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_1657 IMG_1692IMG_1663 IMG_1684IMG_1654 IMG_1655 IMG_1656 IMG_1660 IMG_1664 IMG_1672 IMG_1673 IMG_1680 IMG_1681 IMG_1682 IMG_1683 IMG_1687 IMG_1688 IMG_1689 IMG_1691 IMG_1692 IMG_1694 IMG_1695 IMG_1696 IMG_1669
IMG_1650 IMG_1651 IMG_1659
IMG_1666 IMG_1667 IMG_1668
IMG_1674 IMG_1675 IMG_1676
IMG_1677 IMG_1679 IMG_1693

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง