ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1ประกาศ

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล