ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา อบจ.ตรัง คัพ ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.ตรัง คัพ ประจำปี 2560 5 ชนิด คือ เซปักตะกร้อ  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  เปตอง และปั่นจักรยาน สนใจรับใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น