โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมมอบเกียรติบัตรโล่ห์รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัล
แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรังในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง เครือข่าย 7 จังหวัดภาคใต้ และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ระดับประถมศึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกศึกษา จ.ตรัง ประจำปี
การศึกษา 2560 ณ บิเวณหน้าแถว โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
>>คลิกชมภาพพิธีมอบเกียรติบัตรฯทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9923 IMG_9925IMG_9907 IMG_9908 IMG_9913 IMG_9914 IMG_9915 IMG_9916 IMG_9917 IMG_9918 IMG_9919 IMG_9920 IMG_9921 IMG_9922 IMG_9924 IMG_9926 IMG_9927 IMG_9928 IMG_9930 IMG_9931 IMG_9932 IMG_9933 IMG_9934 IMG_9935 IMG_9936 IMG_9937 IMG_9938 IMG_9940 IMG_9941 IMG_9942 IMG_9943 IMG_9944

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง