โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง “ทับเที่ยงเกมส์” ครั้งที่ 13 ปี 2560

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลแก่
นักเรียนนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง
"ทับเที่ยงเกมส์" ครั้งที่ 13 ปี 2560 ณ บิเวณหน้าแถว โรงเรียนอนุบาลตรัง 

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
>>คลิกชมภาพพิธีมอบถ้วยรางวัลทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9893 IMG_9894 IMG_9905 IMG_9910
IMG_9870 IMG_9871 IMG_9872 IMG_9873 IMG_9875 IMG_9879 IMG_9880 IMG_9882 IMG_9883 IMG_9884 IMG_9886 IMG_9910
IMG_9887                                                         IMG_9878
IMG_9888 IMG_9890 IMG_9891 IMG_9892 IMG_9893 IMG_9894 IMG_9905 IMG_9910 IMG_9911 IMG_9912 SportGroupTubtain60_1 SportGroupTubtain60_2 IMG_9912 IMG_9873

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง