โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์  โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  ราคากลางค่าก่อสร้าง 551,165  บาท ประกาศ

About กาญจนา กาลสงค์