โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การแกะลายกระจกลงน้ำยากัดกระจกนักเรียนชั้นป.6/4 ปี 2560

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ยอดนักประดิษฐ์ การแกะลายกระจก ลงน้ำยากัดกระจก นักเรียนชั้นป.6/4 โดยมีครูวิทยากร
พิเศษคุณครูสุดารัตน์ สมาธ และคุณครูปริศรา เรืองฤทธิ์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
>>
คลิกชมภาพการแกะลายและลงน้ำยาฯทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9802 IMG_9806 IMG_9807 IMG_9785
IMG_9731 IMG_9786 IMG_9787
IMG_9788 IMG_9789 IMG_9790 IMG_9791 IMG_9792 IMG_9795 IMG_9796 IMG_9806 IMG_9807 IMG_9809 IMG_9811 IMG_9812
IMG_9797 IMG_9799 IMG_9801
IMG_9805 IMG_9808 IMG_9810
IMG_9803 IMG_9804 IMG_9805
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง