ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1  ประกาศสอบลูกจ้างชั่วคราว

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล