สถานที่แข่งขันโครงการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1

สถานที่แข่งขัน  โครงการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์
คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560   ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษจังหวัดตรัง

<สถานที่แข่งขัน >

About เอกพงษ์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ