ยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย

ด้วยใบเสร็จรับเงินสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใช้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ได้สูญหายไป จำนวน 200 เล่ม คือ ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 17 ก 88611 – เล่มที่ 17 ก 88800 และ เล่มที่ 17 ก 88301 – เล่มที่ 17 ก 88310 ชนิด 50 แผ่น เขียนด้วยมือ และได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ลงรายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหายไว้เป็นหลักฐานแล้ว

*** ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

admin

About admin