โครงการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต ๑

1.เกณฑ์การแข่งขันตรัง 1 ใช้ของระดับภาคใต้
2. กำหนดการแข่งขัน
3.รายการกิจกรรมการแข่งขัน 12 รายการ
4.แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนตัวแทนระดับประถมศึกษา 14 กลุ่มโรงเรียน
5. แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนตัวแทนทุกโรงเรียนขยายโอกาสฯ 19 โรงเรียน
ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งแบบแจ้งรายชื่อนักเรียนตัวแทนทั้งระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส เป็นไฟล์ Excel
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์

kornkanok

About kornkanok