กำหนดฌาปนกิจศพคุณแม่เกษร จิตรแก้ว มารดา ของ นางสาวนัฎกาญจน์  จิตรแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านควนโพธิ์

ด้วย คุณแม่เกษร     จิตรแก้ว มารดา ของนางสาวนัฎกาญจน์   จิตรแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านควนโพธิ์  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2560  เริ่มงานวันที่  17 – 21  กรกฎาคม  2560  และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่  22  กรกฎาคม  2560  เวลา 13.00 น.  ณ วัดกาญจนบริรักษ์ (วัดโคกแค)  ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

About นางปาริชาติ วุ่นปาน โรงเรียนบ้านควนโพธิ์,บ้านนายายหม่อม,บ้านนานิน