กรีฑากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ครั้งที่ 13

นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ครั้งที่ ๑๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนในสังกัด ๙ โรง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนการศึกษาสืบไป ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
IMG_7054_resize IMG_7056_resize IMG_7057_resize IMG_7058_resize IMG_7059_resize IMG_7060_resize IMG_7061_resize IMG_7062_resize IMG_7063_resize IMG_7064_resize IMG_7065_resize IMG_7066_resize IMG_7067_resize IMG_7068_resize IMG_7069_resize IMG_7070_resize IMG_7071_resize IMG_7072_resize IMG_7073_resize IMG_7074_resize IMG_7075_resize IMG_7076_resize IMG_7077_resize IMG_7078_resize IMG_7079_resize IMG_7080_resize IMG_7081_resize IMG_7082_resize IMG_7083_resize IMG_7084_resize IMG_7085_resize IMG_7086_resize IMG_7087_resize IMG_7088_resize IMG_7089_resize IMG_7090_resize IMG_7091_resize IMG_7092_resize IMG_7093_resize

kornkanok

About kornkanok