แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนนาโยง

นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนนาโยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๘ โรง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนการศึกษาสืบไป ณ โรงเรียนวัดมงคลสถาน อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง วันที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐
IMG_7030_resize IMG_7031_resize IMG_7032_resize IMG_7033_resize IMG_7034_resize IMG_7035_resize IMG_7036_resize IMG_7037_resize IMG_7038_resize IMG_7040_resize IMG_7041_resize IMG_7043_resize IMG_7044_resize IMG_7045_resize IMG_7046_resize IMG_7047_resize IMG_7048_resize IMG_7050_resize IMG_7051_resize IMG_7052_resize

kornkanok

About kornkanok