โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมซักซ้อมการแปรขบวนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ปี 2560

คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพิธีแปรขบวนในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง "ทับเที่ยงเกมส์"
ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ดำเนินการซ้อมการแปรขบวนเทอดพระเกียรติ ร.9 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ซึ่ง
จะทำการแข่งขันจริงในวันพรุ่วนี้ (วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560) วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

>ลิกชมภาพการซ้อมแปรขบวนพิธีเปิดทั้งหมดที่นี่<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9958IMG_9955
IMG_9919 IMG_9921IMG_9927 IMG_9929 IMG_9930 IMG_9938 IMG_9940 IMG_9941 IMG_9942 IMG_9913 IMG_9914 IMG_9915 
IMG_9950IMG_9944IMG_9945
IMG_9946 IMG_9947 IMG_9948 IMG_9949 IMG_9951 IMG_9952 IMG_9953 IMG_9954 IMG_9955 IMG_9956 IMG_9957 IMG_9958 IMG_9963 IMG_9964 IMG_9965 IMG_9966
IMG_9905 IMG_9906 IMG_9907 IMG_9908 IMG_9931 IMG_9932 IMG_9933 IMG_9934 IMG_9934_2 IMG_9935 IMG_9936 IMG_9937
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง