โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมโครงการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในเครืข่าย PEER Center อ.เมืองตรัง

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในเครือข่ายศูนย์ PEER Center
อ.เมืองตรัง ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

>>คลิกชมภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูอังกฤษทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9791 IMG_9715 IMG_9717 IMG_9726 IMG_9796 IMG_9807 IMG_9808 IMG_9818 IMG_9823 IMG_9825 IMG_9829 IMG_9831IMG_9721 IMG_9722 IMG_9723 IMG_9724 IMG_9725 IMG_9727 IMG_9728 IMG_9729
IMG_9733 IMG_9734 IMG_9735IMG_9731 IMG_9730 IMG_9797 IMG_9798 IMG_9800 IMG_9801 IMG_9815 IMG_9817 IMG_9820 IMG_9821 IMG_9822 IMG_9832 IMG_9833 IMG_9834 IMG_9837 IMG_9839 IMG_9842 IMG_9843 IMG_9844 IMG_9845 IMG_9846 IMG_9877 IMG_9879 IMG_9880 IMG_9881 IMG_9882

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง