โรงเรียนอนุบาลตรังสพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

นายกิตติศักดิ์ นานช้า คผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้การต้อนรับคณะกรรมการจาก สพฐ.ซึ่งมา
ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และ
โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

 >>คลิกชมภาพบรรยากาศการติดตามผลทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9738 IMG_9744 IMG_9745 IMG_9736 IMG_9737 IMG_9740 IMG_9741 IMG_9752 IMG_9753 IMG_9758 IMG_9759 IMG_9760 IMG_9761 IMG_9762 IMG_9764 IMG_9766 IMG_9767 IMG_9768 IMG_9769 IMG_9777 IMG_9779 IMG_9781 IMG_9782 IMG_9783 IMG_9784 IMG_9785 IMG_9786 IMG_9763

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง