กรีฑาสี “ขุนสิทธิ์เกมส์”

นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสี "ขุนสิทธิ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรักสามัคคี รู้จักหลีกเลี่ยงยาเสพติด  ณ สนามโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐
S__6610949_resize S__6610950_resize S__6610951_resize S__6610952_resize S__6610953_resize S__6610954_resize S__6610955_resize S__6610956_resize S__6610957_resize S__6610958_resize S__6610959_resize S__6610960_resize S__6610961_resize S__6610962_resize S__6610963_resize S__6610964_resize

kornkanok

About kornkanok