โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การแกะลายกระจกนักเรียนชั้น ป.6/4 ปี 2560

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
"การแกะลายกระจก" นักเรียนชั้น ป.6/3โดยมีคุณครูวิทยากรรับเชิญพิเศษคุณครูสุดารัตน์(ครูทิพย์) สมาธิ และ
คุณครูปริศรา(ครูมด) เรืองฤทธิ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรังวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

 >>คลิกชมภาพลดเวลาเรียนชั้นป.6/4ทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9696 IMG_9702 IMG_9703IMG_9661 IMG_9662 IMG_9663 IMG_9665 IMG_9666 IMG_9667 IMG_9669 IMG_9671 IMG_9672 IMG_9673 IMG_9674 IMG_9675 IMG_9676 IMG_9677 IMG_9678 IMG_9679 IMG_9680 IMG_9681 IMG_9682 IMG_9683 IMG_9684 IMG_9685 IMG_9687 IMG_9688 IMG_9689 IMG_9690 IMG_9691 IMG_9692 IMG_9693 IMG_9694 IMG_9695 IMG_9697
IMG_9699 IMG_9700 IMG_9701 IMG_9705IMG_9704IMG_9698 IMG_9706 IMG_9707 IMG_9708 IMG_9709 IMG_9710

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง